De herfst is inmiddels begonnen en dat betekent dat we langzaam maar zeker toeleven naar kerst. Gaat u binnenkort alvast versiering halen om uw huis in kerstsferen te brengen? Let dan op de brandveiligheid!

Certificaat van de leverancier

Veel leveranciers bieden brandveilige, brandvertragende of moeilijk ontvlambare versieringsmaterialen aan. Deze bestaan soms uit materialen die uit zichzelf al veilige eigenschappen hebben, maar het komt ook voor dat de leverancier de materialen heeft geïmpregneerd. In het verleden is gebleken dat het voor de consument niet eenvoudig is om brandveilige materialen te onderscheiden. U dient bij uw leverancier nadrukkelijk te vragen naar de artikelen met een brandvertragende kwaliteit. Daarbij moet u opletten of op de verpakking is aangegeven dat het hier een brandvertragende kwaliteit betreft. Het is verstandig om de verpakking te bewaren om aan te kunnen tonen dat het materiaal een brandvertragende kwaliteit bezit. Ook zijn van sommige producten certificaten beschikbaar, die namens de fabrikant aan de afnemers worden uitgereikt. Als dat mogelijk is, vraag dan om een certificaat van het product dat u koopt en bewaar het in uw bedrijf. Een toezichthouder kan verlangen dat u een certificaat laat zien. Als de materialen eenmaal in gebruik zijn, is echter nauwelijks meer te achterhalen aan welke eis het materiaal precies voldoet. Het kan dus zijn dat een toezichthouder namens de gemeente uw versieringen alsnog wil beproeven. Dat gebeurt via een vaste testmethode.

Impregneren, certificaat van toepassing

Het impregneren van materialen is een specialistische bezigheid. U moet dit dan ook laten verzorgen door een gespecialiseerd bedrijf. Indien u materialen laat impregneren dient u een schriftelijk bewijs te vragen, waarmee door het bedrijf wordt aangetoond dat het materiaal door de behandeling aan de gestelde eisen voldoet. Let u er in ieder geval op dat het bedrijf dat de materialen impregneert gecertificeerd is volgens een norm uit de ISO 9000-reeks, die van toepassing is op de activiteiten waarvoor u opdracht heeft gegeven.

Brandveilig versieringsmateriaal is verkrijgbaar bij de reguliere handel. Vraag hier dus expliciet om. Versieringsmateriaal langs en aan de plafonds, dient met de onderzijde zo te hangen dat niemand hier tegenaan kan lopen. Zorg ervoor dat versieringen niet in aanraking kunnen komen met verlichting en andere warm wordende apparaten. Hang de versiering op met behulp van ijzerdraad.

Blijf alert

Brandveilig versieringsmateriaal verkleint het risico op een brand, maar blijf erop alert dat een brand nooit helemaal uit te sluiten is. Wilt u overal op voorbereid zijn? Zorg dan dat u een rookmelder hebt en dat de gangen naar de uitgang vrij zijn, zodat u zichzelf en uw gezin bij brand tijdig in veiligheid kunt brengen.